Image for post
Image for post

13 Şubat 2012’de Norveç’in Oslo kentinde hazırlanan ve Uluslararası HIV Adalet Ağı’nın imzaya açtığı Oslo Deklarasyonu, Pozitif Dayanışma gönüllü çeviri ekibi tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Tam metni okumak için tıklayın!

İmzacı olmak için tıklayın!

Deklarasyonun imzacıları arasında yer almak için Pozitif Dayanışma olarak kurumsal imzamızı ilettik. HIV ve insan hakları alanında çalışmalar yürüten tüm sivil toplum örgütlerini metne imzacı olmaya çağırıyoruz!

İmzacı olan örgütler iletişim bilgilerini info@pozitifdayanisma.org adresine e-posta göndererek ilettiği takdirde imzacılara sosyal medya adreslerimizde yer vereceğiz. Dayanışmayla!

Pozitif Dayanışma

www.pozitifdayanisma.org

Pozitif Dayanışma

HIV bilgi&destek

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store